Tel: 0246.278.0805/ 0968.291.655

sales@emso.vn

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm là nơi để phân loại và nắm bắt các sản phẩm khác nhau trong trường học để thuận tiện cho việc xuất, nhập kho và cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng. Để có thể dễ dàng quản lý các sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu Quản lý kho -> Quản lý sản phẩm

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới” để điền đầy đủ các thông tin cho sản phẩm đó như: mã sản phẩm, tên, danh mục, đơn vị,..

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất

Sau khi lưu để hoàn tất, nếu muốn sửa bạn chỉ cần click vào biểu tượng ,nếu muốn xóa chỉ cần click vào biểu tượng . Sau khi sửa và xóa xong bạn chỉ cần ấn” Lưu” để thay đổi.

Cấu hình kho

Cấu hình kho

“Cấu hình kho” là nơi giúp bạn quản lý một cách tối đa và hiệu quả nhất các danh mục như kho, nhà cung cấp, danh mục sản phẩm, kích cỡ, màu sắc và đơn vị tính. Để bắt đầu cài đặt Cấu hình kho, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Quản lý kho:

Bước 1: Bạn click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý kho

Bước 2: Click vào ô “ Thêm mới” và điền đầy đủ các thông tin vào bảng cập nhật thông tin như: mã kho, tên , địa chỉ,…

Bước 3: Ấn “ Lưu” để hoàn tất.

Quản lý nhà cung cấp:

Để quản lý được các nhà cung cấp nguồn hàng cho trường học, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý nhà cung cấp

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới” và điền đầy đủ thông tin cho các nhà cung cấp như: tên, số điện thoại, mã số thuế,…

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất.

Quản lý danh muc:

Để quản lý được các danh mục sản phẩm trong trường học, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý danh mục

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới”  để nhập tên danh mục sản phẩm trong trường học của bạn

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất

Quản lý kích cỡ:

Để quản lý kích cỡ cho từng mặt hàng trong trường học, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu Quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý kích cỡ

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới” để điền kích cỡ cho mặt hàng mà bạn quản lý trong trường học

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất

Quản lý màu sắc:

Để thiết lập quản lý màu sắc cho các mặt hàng trong trường học ( ví dụ như đàn Piano màu đen, trắng,…) bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý màu sắc

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới” điền các màu sắc cho sản phẩm

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất

Quản lý đơn vị:

Để quản lý đơn vị tính cho các mặt hàng trong học, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu quản lý kho -> Cấu hình kho -> Quản lý đơn vị

Bước 2: Click vào ô ” Thêm mới”  để nhập tên đơn vị cho mặt hàng mà trường bạn quản lý

Bước 3: Ấn ” Lưu” để hoàn tất

Sau khi lưu để hoàn tất, nếu muốn sửa bạn chỉ cần click vào biểu tượng ,nếu muốn xóa chỉ cần click vào biểu tượng . Sau khi sửa và xóa xong bạn chỉ cần ấn” Lưu” để thay đổi.

Biểu đồ

Biểu đồ

Biểu đồ cho bạn cái nhìn nhanh chóng nhất, tổng quan nhất về trường học, trung tâm đào tạo của bạn. Bạn chỉ cần vài phút xem các biểu đồ là đã có thể nhanh chóng nắm được mọi số liệu từ Học viên, nhân viên, giáo viên cho đến thống kê Thu, Chi từ tổng quát cho đến từng cơ sở.

Khi bạn click vào ô ” Hóa đơn” ở phía trên góc phải màn hình, hệ thống sẽ tự động chuyển đến tab ” Quản lý hóa đơn”, tại đây bạn có thể xem toàn bộ các hóa đơn của trường học.

Khi bạn click vào ô ” Điểm danh” ở phía trên góc phải màn hình, hệ thống sẽ tự động chuyển đến tab ” Quản lý điểm danh”, tại đây bạn có thể xem được những học viên có học, chưa học, nghỉ chờ bù, nghỉ không báo,…

Khi lăn con trỏ chuột xuống mục ” Tài chính” thì tại đây bạn cũng có thể thấy được một cách bao quát nhất về tình hình tài chính của trường học như tổng thu, tổng chi  theo tuần, tháng, năm.

Quản lý nhiệm vụ

Quản lý nhiệm vụ

Để bắt đầu trang quản lý nhiệm vụ, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào Menu công việc -> Quản lý nhiệm vụ (Panel Quản lý nhiệm vụ giúp bạn quản lý các nhiệm vụ đã giao cho nhân viên, giáo viên,…)

Bước 2: Nhấn “Thêm mới nhiệm vụ”  và điền đầy các thông tin như gán thành viên vào nhiệm vụ của bạn, đặt thời hạn hoàn thành, lựa chọn độ ưu tiên, trạng thái,… Các thành viên trong nhiệm vụ cũng dễ dàng Thảo luận với nhau để nâng cao hiệu quả công việc.

Bước 3: Nhấn “Thêm mới” để hoàn tất.  Nhiệm vụ sẽ tự động chuyển sang tab Quản lý nhiệm vụ.

Công việc

Công việc

Trang Công việc là trang quản lý tổng quát mọi hoạt động của trường học như:

Panel Lịch học giúp bạn Quản lý lịch học vô cùng tiện lợi.

  • Tab “Sắp đến hạn” giúp bạn theo dõi các lịch học sắp hết hạn, còn dưới 2 buổi. Bạn có thể tạo lịch học mới hoặc Ẩn. Khi click Ẩn lịch học sẽ được chuyển sang chế độ “Bảo Lưu”.
  • Tại Tab “Nghỉ chờ bù” giúp bạn theo dõi các buổi học viên xin nghỉ ở chế độ phải bù lại. Click vào số bạn sẽ được đưa đến lịch của buổi học đó, khi Click Ẩn buổi học chuyển sang “Bảo Lưu”.
  • Tại Tab “Bảo lưu” nếu chọn Ẩn, Trạng thái học viên sẽ được chuyển thành “Bảo lưu”.