Tel: 0246.278.0805/ 0968.291.655

sales@emso.vn

Tạo hóa đơn

Tạo hóa đơn

Trang này giúp bạn thiết lập các hóa đơn phát sinh như tiền thu, chi văn phòng phẩm, điện, nước, tiếp khách…Để tạo hóa đơn, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại Menu Hóa đơn Click vào Tạo hóa đơn

Bước 2: Bạn chọn đầy đủ các thông tin như: Cơ sở, Loại hóa đơn, Danh mục, Cho ai, Tên người, Nhập số tiền và Mô tả mục đích thu, chi.

Bước 3: Nhấn ” Tạo hóa đơn” để hoàn tất.

Tiền lương

Tiền lương

Trang này giúp bạn nhanh chóng tính được lương của giáo viên.

 • Bạn chỉ cần chọn Cơ sở -> Tên giáo viên-> khoảng thời gian bắt đầu, kết thúc -> Nhấn tính tiền lương.
 • Bạn cũng có thể Thưởng cho giáo viên bằng cách ( gõ số % hoặc số tiền thưởng) cũng như Trừ tiền tạm ứng nhanh chóng, tất cả sẽ được tính toán tự động trong vài giây.
 • “Lưu phiếu” sẽ giúp bạn lưu thông tin tiền lương vào hệ thống và tự sinh hóa đơn chi lương cho giáo viên mà bạn chọn.
Quản lý báo phí

Quản lý báo phí

Trang này hiển thị các loại hóa đơn, bảng điểm danh, thông báo học phí được tạo tự động ngay khi bạn thêm mới lịch học cho học sinh của bạn tại đường link https://easyedu.vn/lich-hoc/

 • Bạn nên in “Bảng điểm danh” cho học viên ký xác nhận sau mỗi giờ học, in “Thông báo học phí” gửi trực tiếp cho học viên trước mỗi kỳ học. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp trong trường học của bạn.
 • Bộ lọc thông minh giúp bạn tìm được bảng điểm danh, thông báo học phí… của học sinh nhanh chóng.
Báo cáo chung

Báo cáo chung

Trang này giúp quản lý tất cả mọi thông tin về báo cáo tài chính, lợi nhuận sau lương, báo cáo lương, thành viên mới, thống kê học viên của giáo viên, kho và tài liệu,.. Để kiểm tra các thông tin về các báo cáo trên bạn click vào Menu báo cáo -> Báo cáo chung. Tại đây, bạn có thể xem chi tiết của từng báo cáo như:

 • Báo cáo tài chính giúp bạn thống kê toàn bộ doanh thu, chi phí, lợi nhuận của trường học. Bạn chỉ cần nhấn ” Chọn cơ sở, trạng thái và chọn khoảng thời gian” sau đó nhấn vào ô ” Tìm kiếm” để xem chi tiết dòng tiền của trường học.
 • Thống kê lợi nhuận sau lương giúp bạn nhanh chóng có báo cáo tài chính, lợi nhuận thông qua việc giảng dạy, lợi nhuận sau khi trừ lương giáo viên. Chi tiết đến từng giờ, từng ngày. Bạn chọn Cơ sở, khoảng thời gian -> Tính lợi nhuận (chỉ sau vài giây, lợi nhuận của từng giờ học đã được báo cáo cho bạn, vô cùng chính xác và tiện lợi)
 • Báo cáo lương là nơi tổng hợp tất cả các khoản lương mà trường học chi trả cho nhân viên. Để truy cập vào báo cáo lương bạn chỉ cần chọn Cơ sở, giáo viên và khoảng thời gian bạn cần tính lương -> Thống kê( hệ thống sẽ tự động update lương theo khoảng thời gian mà bạn chọn).
 • Thành viên mới giúp bạn quản lý và theo dõi chính xác được tất cả các thành viên mới trong trường học của bạn. Bạn chỉ cần chọn cơ sở, trạng thái và khoảng thời gian -> Thống kê. Hệ thống sẽ tự thống kê những thành viên mới trong khoảng thời gian mà bạn chọn.
 • Thống kê học viên của từng giáo viên giúp bạn nắm bắt số liệu cụ thể về học viên của từng giáo viên. Hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc phân bổ học viên cho từng giáo viên. Đồng thời luôn cập nhật được chất lượng đào tạo của từng giáo viên trong trường học của bạn chỉ với thao tác chọn cơ sở, chọn giáo viên -> Lọc học viên
Quản lý điểm danh

Quản lý điểm danh

Tại đây bạn có thể nhanh chóng điểm danh 1 hoặc đồng loạt các ca học của học viên trong ngày được lựa chọn, chú ý chọn lựa chính xác các trạng thái điểm danh của từng học viên. Bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại Menu Lịch học click vào Lịch học -> Quản lý điểm danh

Bước 2: Tại ô Checkbox bạn tích những lịch cá nhân có Status giống nhau và chọn trạng thái cho chúng

 • Chưa điểm danh: Lịch mới tạo, chưa có hoạt động gì.
 • Học viên có học: Cộng tiền lương cho giáo viên, trừ tiền học phí của học sinh, cộng số tiền lợi nhuận vào bảng doanh thu sau lương.
 • Học viên nghỉ chờ bù: Buổi học chưa được tính. sẽ được hiển thị ở  tab Công việc-> Lịch học-> Nghỉ chờ bù.
 • Nghỉ không bù: Cộng tiền lương cho giáo viên, trừ tiền học phí của học sinh, cộng số tiền lợi nhuận vào bảng doanh thu sau lương.
 • Nghỉ có xin phép: Không tính lương giáo viên, cộng toàn bộ học phí tiết học vào lợi nhuận sau lương.
 • Bảo lưu: Áp dụng trong trường hợp học sinh xin nghỉ lâu dài. Buổi học chưa được tính

Bước 3: Click vào ô “ Cập nhật” để hoàn tất.