Tel: 0246.278.0805/ 0968.291.655

sales@emso.vn

Thành tựu

EASY EDU NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2022 - SẢN PHẨM XUẤT SẮC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Ngày 23/4/2022. Easy Edu đã vinh dự nhận danh hiệu Sao Khuê cho hạng mục các sản phẩm, giải pháp phần mềm tiêu biểu thuộc lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo.

EASY EDU TOP 10 THƯƠNG HIỆU XUẤT SẮC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngày 24/04/2021. Easy Edu đã vinh dự nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương