Tel: 0246.278.0805/ 0968.291.655

sales@emso.vn

Quản lý danh sách lớp học

Quản lý danh sách lớp học

Giúp bạn dễ dàng quản lý  các lớp nhóm . Để thêm mới lớp học bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại Menu lịch học, bạn click vào Danh sách lớp học -> Thêm mới

Bước 2: Tại tab này bạn nhập đầy đủ thông tin như: chọn cơ sở, nhập tiêu đề (ví dụ: Lớp tiếng anh Giao tiếp,..) sau đó thêm các học viên thuộc lớp đó vào mục “ Học viên”.

Bước 3: Click vào “ Thêm mới” để hoàn tất.

 

Lịch học

Lịch học

Trang này giúp bạn quản lý lịch học, làm việc của từng cá nhân trong trường học của bạn, từ giáo viên đến nhân viên, học sinh. Tại đây bạn cũng có thể thêm sự kiện hoặc lịch học nhanh chóng bằng cách nhấp vào ” Khoảng trống” bất kỳ và thực hiện theo như hướng dẫn ở phần ” Thêm lịch học” theo đường link: https://easyedu.vn/them-lich-hoc/

Bộ lọc thông minh( Right Sidebar) giúp bạn nhanh chóng tìm được lịch mà bạn mong muốn.

Nhấp vào tab giáo viên để kiểm soát lịch trống của từng giáo viên mà bạn quản lý.

Thêm lịch học

Thêm lịch học

Sử dụng trang này để nhanh chóng thêm sự kiện, lịch học, làm việc của từng cá nhân trong trường học của bạn, từ giáo viên đến nhân viên, học viên. Để bắt đầu tạo lịch cho trang quản lý này, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào Menu Lịch học -> Thêm lịch học

Bạn thêm sự kiện hoặc tiết học,kỳ học trong trường của bạn (chú ý lựa chọn giáo viên, học viên, chọn lớp học cho sự kiện đó. Lựa chọn chính xác số ngày lặp trong tuần, số buổi kết thúc).

Lưu ý: đối với lớp nhóm. Bạn nên chọn mục “Lớp học” trước, hệ thống sẽ tự động update những học viên đó vào mục “Học viên” và “Tiêu đề”

Bước 2: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin cho sự kiện, bạn click vào ô ” Thêm lịch học mới” để hoàn tất.

Thêm thành viên mới

Thêm thành viên mới

Để thêm thành viên cho trang quản lý của bạn ( Giáo viên, Nhân viên, Học viên,…) vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Click vào Quản lý thành viên -> Thêm thành viên
Bước 2: Bạn điền đầy đủ các thông tin của học viên mà bạn muốn thêm
Bao gồm : Mã số, Họ tên, Thư điện tử, Số điện thoại, Trạng thái, Địa chỉ, Vai trò,… ( chú ý lựa chọn chính xác vai trò của thành viên mà bạn muốn thêm mới. Hệ thống sẽ phân quyền căn cứ theo vai trò của từng thành viên mà bạn tạo). Chọn lớp học tương ứng với yêu cầu của thành viên, các thông tin cá nhân cần thiết và tạo mật khẩu cho thành viên.
Bước 3: Click “ Thêm thành viên mới” để hoàn tất.

Danh sách thành viên

Danh sách thành viên

Quản lý danh sách thành viên giúp bạn có thể tìm được danh sách của bất kỳ ai trong trường học của bạn thông qua Bộ lọc thông minh, tiện lợi. Để tìm bất kỳ thành viên nào bạn muốn, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên trang Quản lý, bạn click vào Menu Quản lý thành viên -> Danh sách thành viên.

Bước 2: Nhập họ và tên Thành viên mà bạn muốn tìm kiếm.

Bước 3: Sau khi đã nhập họ và tên thành viên, bạn chỉ cần click vào ô ” Tìm kiếm” hệ thống sẽ tự động hiển thị thành viên mà bạn muốn tìm.