Tel: 0246.278.0805/ 0968.291.655

sales@emso.vn

Thống kê hàng tồn kho

Thống kê hàng tồn kho

Thống kê hàng tồn kho giúp bạn nắm được một cách chính xác nhất về tổng số tiền nhập kho, xuất kho và tồn kho của sản phẩm, bạn chỉ cần thao tác click vào Menu quản lý kho -> Thống kê hàng tồn kho ( chỉ vài giây bạn có thể xem được toàn bộ tổng số tiền sản phẩm xuất, nhập và tồn kho).

Quản lý phiếu nhập xuất

Quản lý phiếu nhập xuất

Quản lý phiếu nhập kho và xuất kho giúp bạn kiểm soát được số lượng phiếu đã nhập và xuất ra nhằm theo dõi một cách chặt chẽ hơn các sản phẩm của trường học. Bạn chỉ cần click vào Menu quản lý kho ->  Quản lý phiếu nhập xuất, hệ thống sẽ tự update toàn bộ phiếu nhập và xuất

Tại đây bạn cũng có thể tạo phiếu nhập kho và xuất kho theo link hướng dẫn: https://easyedu.vn/nhap-kho/ https://easyedu.vn/xuat-kho/

Quản lý phân quyền

Quản lý phân quyền

Quản lý phân quyền  là hoạt động phân phối trách nhiệm thông qua chức năng của trường học và là một trong những quyết định quan trọng nhất trong quản lý. Phân quyền là việc ủy nhiệm công việc một cách chính thức để người được trao quyền chịu trách nhiệm những công việc cụ thể. Để phân quyền cho các nhóm thành viên bạn click vào Menu cấu hình -> Quản lý phân quyền

Học viên: Đối với học viên bạn chỉ nên phân quyền vào mục ” Gửi thư” ( bao gồm gửi và trả lời thư nội bộ)

Giáo viên: Đối với giáo viên bạn nên phân quyền vào các mục như: tính lương nhân viên, lưu lương nhân viên và gửi thư (bao gồm gửi và trả lời thư nội bộ)

Nhân viên: Đối với nhân viên bạn có thể phân quyền vào hầu hết các mục, trừ mục: truy cập vào phiếu thu, chi đã xác nhận, truy cập trang quản lý nhóm khách hàng, tạo mới nhóm khách hàng, cập nhật, xóa nhóm khách hàng, truy cập trang quản lý chiến dịch, tạo mới, cập nhật, chạy, xóa chiến dịch, truy cập trang lợi nhuận sau lương, truy cập trang thống kê học viên của từng giáo viên, truy cập trang thống kê, truy cập trang quản lý trường học, tạo mới, cập nhật, xóa trường học, truy cập trang quản lý, tạo mới, cập nhật, xóa nhạc cụ, truy cập trang quản lý, tạo mới, cập nhật, xóa cơ sở, quản lý, kiểm soát, xóa, trả lời thư.

Trợ giảng: Đối với trợ giảng bạn chỉ nên phân quyền vào mục ” Gửi thư” ( bao gồm gửi và trả lời thư nội bộ)

Marketing: Đối với marketing bạn nên phân quyền vào các mục: truy cập trang quản lý nhóm khách hàng, tạo mới, cập nhật, xóa nhóm khách hàng, truy cập trang quản lý chiến dịch, tạo mới, cập nhật, chay, xóa chiến dịch và menu quản lý.

Quản lý: Đối với quản lý bạn có thể phân quyền vào tất cả các mục.

Xuất kho

Xuất kho

Phiếu xuất kho là văn bản được lập để theo dõi chi tiết được số lượng các sản phẩm đã xuất ra khỏi kho, quản lý được tình hình kho, tránh được sự thất thoát trong nội bộ làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao sản phẩm . Để xuất kho bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào Menu quản lý kho -> Xuất kho

Bước 2: Tại đây bạn chọn cơ sở, chọn kho và điền đầy đủ các thông tin khác như: người nhận, mã sản phẩm,…

Bước 3: Ấn “ Thêm sản phẩm” sau đó click vào ô “ Tạo phiếu xuất kho” để hoàn tất

Sau khi đã xuất kho thành công, nếu phát hiện nhập sai sót bạn chỉ cần click vào biểu tượng  để xóa phiếu nhập kho và thao tác lại phiếu nhập kho khác.

Nhập kho

Nhập kho

Phiếu nhập kho được lập khi hàng hóa về đến kho để lưu trữ, nhằm ghi nhận số lượng sản phẩm làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng xác định trách nhiệm với người liên quan và ghi sổ kế toán. Để nhập kho bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1:  Bạn click vào Menu quản lý kho -> Nhập kho

Bước 2: Bạn điền đầy đủ các thông tin về sản phẩm , chọn cơ sở, chọn kho và nhà cung cấp,…

Bước 3: Ấn “ Thêm mới sản phẩm” sau đó click vào ô “Tạo phiếu nhập kho” để hoàn tất.

Sau khi đã nhập kho thành công, nếu phát hiện nhập sai bạn chỉ cần click vào biểu tượng  để xóa phiếu nhập kho và thao tác lại phiếu nhập kho khác.