Tel: 0246.278.0805/ 0914.779.655 sales@emso.vn

Quản lý phiếu nhập kho và xuất kho giúp bạn kiểm soát được số lượng phiếu đã nhập và xuất ra nhằm theo dõi một cách chặt chẽ hơn các sản phẩm của trường học. Bạn chỉ cần click vào Menu quản lý kho ->  Quản lý phiếu nhập xuất, hệ thống sẽ tự update toàn bộ phiếu nhập và xuất

Tại đây bạn cũng có thể tạo phiếu nhập kho và xuất kho theo link hướng dẫn: https://easyedu.vn/nhap-kho/ https://easyedu.vn/xuat-kho/