Tel: 0246.278.0805/ 0914.779.655 sales@emso.vn

Chắc hẳn các trung tâm ngoại ngữ, tiếng anh, anh ngữ đang muốn sở hữu riêng cho mình một tên miền mang thương hiệu riêng của mình để mọi học viên, phụ huynh, khách hàng biết đến. Vì một vài lý do nào đó đã gây khó cho chọn khi chưa hiểu rõ thông tin làm thế nào để mua được tên miền riêng cho mình thì hôm nay EasyEdu sẽ hướng dẫn bạn cách trỏ tên miền mua từ nhà cung cấp mắt bão cực đơn giản nhé.

EasyEdu hướng dẫn các bước trỏ tên miền trong quản lý

Bước 1: Bạn hãy đăng nhập vào trang quản lý tên miền của mắt bão =>>

Bước 2: ở  màn hình quản lý các dịch vụ, bạn CLICK vào chọn tên miền cần cấu hình =>> Cấu hình DNS

Bước 3: Tại cấu hình DNS, tại dòng A bạn chọn chỉnh sửa hoặc thêm mới bản ghi  @www với địa chỉ IP do EasyEdu cung cấp khi bạn cấu hình ở phần trên.

Bước 4: Bạn lưu lại để hoàn tất các  bước cấu hình tên miền trên.

Chú ý:
Để kiểm tra xem tên miền đã hoạt động, bạn trở lại trang quản trị tên miền của EasyEdu tải lại trang và nếu trạng thái tên miền là OK thì tên miền đã được cấu hình thành công.
Để web hoạt động, bạn chỉ cần chọn tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính.

Gọi ngay