Tài liệu hướng dẫn & trợ giúp

QUẢN LÝ ĐƠN GIẢN VỚI EASYEDU.vn

Danh sách thành viên

Quản lý danh sách thành viên giúp bạn có thể tìm được danh sách của bất kỳ ai trong trường học của bạn thông qua Bộ lọc thông minh, tiện lợi. Để tìm bất kỳ thành viên nào bạn muốn, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Trên trang Quản lý, bạn click vào Menu...

Cấu hình quản lý trường

Quản lý trường học là nơi giúp bạn xác định và khoanh vùng được những địa điểm có đông học sinh của bạn, hỗ trợ cho bạn trong việc Sales, Marketing. Để thiết lập quản lý trường học, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào menu Cấu hình -> Quản...

Cấu hình quản lý vai trò

Để quản lý nhân sự một cách chặt chẽ và hiệu quả, hệ thống  sẽ giúp bạn phân quyền cho từng nhóm đối tượng cụ thể, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào Cấu hình -> Quản lý vai trò Bước 2: Click vào “ Thêm mới ” để thêm các nhóm nhân sự mà...

Cấu hình quản lý Môn học

Cấu hình Quản lý Môn học: Là nơi bạn quản lý tất cả những loại hình môn học mà trường bạn đào tạo. Để Quản lý môn  học bạn thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào Cấu hình -> Quản lý nhạc cụ. Bước 2: Click vào “ Thêm mới” nhập tên các loại hình môn học  mà...

Cấu hình quản lý gói dịch vụ

Để thiết lập quản lý gói dịch vụ bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Click vào cấu hình -> Học phí Bước 2: Tại Tab này click vào “ Thêm gói dịch vụ” sau đó nhập đầy đủ các mục: Tên cơ sở (gắn cơ sở mà bạn muốn tạo, trong trường hợp học phí tại các cơ...

Cấu hình quản lý cơ sở

Để cài đặt cấu hình quản lý cơ sở bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào Cấu hình -> Quản lý cơ sở Bước 2: Tại tab này, bạn click vào mục “ Thêm mới” nhập Tên và Địa chỉ những cơ sở của bạn (chú ý nhập chính xác Tên và Địa chỉ khi bạn tạo mới lịch...