Tel: 0246.278.0805/ 0914.779.655 sales@emso.vn

Tài liệu hướng dẫn & trợ giúp

QUẢN LÝ ĐƠN GIẢN VỚI EASYEDU.vn

Cấu hình Ảnh đại diện

Để thiết lập Cấu hình Ảnh đại diện cho trường học của mình, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click Menu Cấu hình -> Cấu hình -> Ảnh đại diện. Bước 2: Tại Tab “Ảnh đại diện” ô nhập Logo( nên chọn ảnh .png size 100px *100 px. Logo này sẽ hiển thị...

Cấu hình Thông tin trường học

Để bắt đầu sử dụng hệ thống quản lý trường học của EasyEdu thì Cấu hình là nơi mà bạn có thể thiết lập các thông tin cơ bản của trường học, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Click vào Menu Cấu hình -> Cấu hình thông tin trường học. Bước 2: Tại tab...

Quản lý các gói học phí

Bạn nhấp vào Menu Quản lý chung->Quản lý gói dịch vụ Tạo các gói học phí mà bạn đặt cho trường học của mình. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi tên mức thu chi trong gói học phí của trường học ( Trong trường hợp bạn muốn tăng học phí hoặc tăng giảm lương giáo...

Gọi ngay