Tel: 0246.278.0805/ 0914.779.655 sales@emso.vn

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ EASYEDU

ĐƠN GIẢN - hoàn hảo - VƯỢT TRỘI

Dùng thử ngay

QUẢN LÝ KPI

Hệ thống Quản lý KPI Phòng ban – nhân sự theo chuẩn quốc tế (thẻ điểm cân bằng BSC) mạnh mẽ, tùy chỉnh hoàn hảo với mô hình giáo dục

Dễ dàng thiết lập các chỉ tiêu KPI

– Hệ thống Quản lý KPI thông minh có thể giúp bạn dễ dàng thiết lập ra 

các mục tiêu, các chỉ số KPI áp dụng cho phòng ban nhân sự như bạn

mong muốn. 

– Ngoài các chỉ tiêu được hệ thống dựng sẵn, bạn cũng có thể tự cấu

hình các chỉ tiêu chung, áp dụng tùy biến theo nhu cầu Doanh nghiệp

của bạn

 

Giao nhận chỉ tiêu KPI

– Căn cứ vào các chỉ tiêu đã được cấu hình, bạn có thể dễ dàng giao chỉ tiêu cho phòng ban – nhân sự phù hợp

– Căn cứ vào vai trò, năng lực của từng nhân sự, bạn cũng có thể điều chỉnh kết quả, thang điểm tùy ý

 

 

Báo cáo chỉ tiêu KPI

– Căn cứ vào hệ thống chấm điểm KPI theo thẻ điểm cân bằng BSC, mỗi nhân

sự phòng ban sẽ được đánh giá năng lực và hiệu quả công việc chính

xác, công bằng, minh bạch

– Hệ thống báo cáo KPI sẽ giúp bạn thúc đẩy công việc trên từng 

nhân sự 1 cách hiệu quả nhất, và giúp Doanh nghiệp của bạn phát

triển vượt bậc

 

Hơn 1000 Trung tâm Ngoại ngữ ĐÃ TIN dùng!

dùng thử miễn phí 07 ngày để khám phá

ĐĂNG KÝ NGAY